Verksamhet

Scen

Dans existerar endast i stunden, men upplevelsen av den är bestående. 

Med kroppsspråket som ordlöst kommunikationsmedel bjuder jag in publiken att ta del av vad jag kallar en "alternativ verklighet". Scenrummet är en plats där allt är möjligt och som kan bredda perspektiv till rörelse och relevanta frågeställningar. Jag vill skapa igenkänning, förundran och en smula utmaning för eftertanke.

I repertoaren finns föreställningar för traditionella scener och alternativa spelplatser som passar olika typer av forum, evenemang och åldersgrupper. 

Välkommen att ta kontakt för skräddarsydda uppdrag!

Workshop

En utforskande approach till rörelse.

Med fokus på att bygga en starkare relation med den egna kroppen, är min undervisning utformad till att expandera det individuella rörelsevokabuläret och uttrycket. 

Innehållet i klasserna varierar från rörelseteknikskt arbete till improvisation, movement research och fysisk problemlösning, samt koreografiskt material. 

Undervisning kan ske i grupp eller individuellt och anpassas efter behov.


Föreläsning

Du blir som du rör dig – din bästa förutsättning för förändring bär du alltid med dig.

Lär dig "dansa med tillvaron" genom ökad kroppsmedvetenhet.

Med utgångspunkt i kroppskännedom får du helt nya perspektiv som genererar flexibilitet och kreativitet i arbetet och lär dig balansera dina prioriteringar.

 I en interaktiv och innovativ miljö blir hela gruppen delaktig i aktivitet, samspel, kommunikation och gemensam reflektion. 

Förena nytta med nöje – från andning till handling – med en dansares inspirations- och evolutionsstrategi!


Foto: Oscar Kvamme